2008-04-25: CHEN YI'S CHOICE: Asian Music of Today

logo1

Seattle Chamber Players
2007-2008 SEASON

Chapel Series

CHEN YI'S CHOICE: Asian Music of Today

Curated by composer Chen Yi, with pianist Cristina Valdes.

yi
Chen Yi
Composer/Curator

Friday, April 25, 2008
7:30pm
CHAPEL PERFORMANCE SPACE - at Good Shepherd Center
4649 Sunnyside Ave N / Seattle

x

Toshio Hosokawa Lied
Mukai Kohei Souka
Kotoka Suzuki Hidden Voices
Toru Takemitsu Rain Tree Sketch II
Xi Wang Three Images
Hu Xiao-ou Kekexili
Chen Yi Chinese Ancient Dances

x[1]